Informacja o administratorze danych

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Nawierski Wernikowski Lemon Concept Spółka Cywilna prowadząca działalność pod adresem:  Ludwinowska 11/P-1, BASEN 30-331 Kraków, Polska o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 6762478766 zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowych, przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
Podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.
Posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

FORMULARZ MODYFIKACJI DANYCH

*

*

*

* – pola obowiązkowe