Zapisz się na zajęcia za pomocą aplikacji ActivNow

Grupa Rybek – wiek 4-5 lat, dzieciaki początkujące, dzieci po akademii bobasa. Poziom Nauki umiejętności – początkujący. To właśnie w tej grupie najmłodsi robią swoje „pierwsze kroki” w wodnym świecie.

Grupa Żabek – przeznaczona dla dzieci w wieku 5-6 lat. Dzieciaki które dołączają do tej grupy pływają samodzielnie z dowolnym przyrządem przynajmniej w jednej pozycji. Nie boją się zanurzyć „noska” i mają ogromne chęci na kolejne pływackie już trudniejsze wyzwania.

Grupa Wielorybki – przeznaczona dla dzieci od 6 roku życia które dopiero zaczynają swoją przygodę z Nauką Pływania. W tej grupie dzieciaki zaczynają uczyć się wodnego świata by prędko móc wskoczyć na wyższy level.

Grupa Orki – przeznaczona dla dzieci od 6 roku życia. Zapraszamy tu wszystkie dzieciaki które pływają już samodzielnie ze sprzętem, próbują samodzielnie płynąć strzałką, skaczą do wody i dają nura na samo dno.

Grupa Delfiny – To grupa dla dzieci w wieku 7/8 lat i w górę. Dołączając do grupy dzieci potrafią pływać kraulem oraz grzbietem – pracują nad ich techniką, dają nura pełną parą oraz potrafi „wślizgnąć się do wody na główkę.

Grupa Rekin Junior – Ta grupa to już prawie zawodowcy! od 8-10 roku życia w górę, dzieciaki które przychodzą do tej grupy potrafią pływać kraulem, grzbietem żabką – pracują nad techniką. Ćwiczy nawroty. Nurkują jak prawdziwe rekiny i nie boją się wyzwań przygotowanych przez naszych instruktorów.

LEMON TEAM – nasze Lemonki które są już z nami dłuższy czas i w naszym basenie czują się jak rybki w wodzie! Grupa wiekowa od 10 roku życia. Dziecko które przychodzi do grupy potrafi pływać kraulem, grzbietem żabką oraz zna podstawy lub pływa stylem motylkowym– pracuje nad techniką. Umie zrobić nawroty, pracuje nad wytrzymałością, poznaje zasady obowiązujące na zawodach.

 1. Organizatorem zajęć jest LEMON CONCEPT S.C.
  2. Zaakceptowanie tego regulaminu przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczne ze zgodą rodziców
  uczęszczania dziecka na nauki pływania.
  3. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do
  pływania i przebywania w wodzie.
  4. Kursy podzielone są na 3 trymestry. Opłata wnoszona jest z góry, nie podlega zwrotowi i nie może
  być przepisana na kolejną edycję.
  5. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na basenie.
  6. Obowiązkiem uczestnika jest zgłoszenie każdej nieobecności.
  7. Każdą nieobecność należy zgłosić na 24 godziny przed zajęciami w aplikacji Active Now, w innym wypadku wejście uznaje się za odbyte.
 2. Każdy uczestnik ma prawo 3 razy odrobić zajęcia odwołane w terminie, w celu odrobienia zajęć należy wybrać termin odrabiania w aplikacji Active Now. Odrabianie odbywa się w grupach o podobnym poziomie zaawansowania. W przypadku nieobecności w ustalonym terminie odrabiania zajęcia uznaje się za odrobione.
 3. Odrabianie lekcji indywidualnej dwuosobowej może odbywać się w grupie o podobnym poziomie uczestników.

11..Organizator nie gwarantuje możliwości odrabiania zajęć z instruktorem przypisanym do umownego terminu zajęć.

12.Czas na odrobienie nieobecności na zajęciach uczestnik ma do końca trwania trymestru. Od momentu zakończenia trymestru odwołane zajęcia również uznaje się za odbyte.

 1. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta o ustalonej wcześniej godzinie od momentu wejścia do wody do momentu wyjścia z wody po zakończonej lekcji. Zajęcia trwają 45 minut. Za dziecko w szatni odpowiada opiekun który z dzieckiem przyszedł. Powinien on posiadać buty na zmianę aby mógł wejść do szatni.
  14. Karnet nie upoważnia do korzystania z jacuzzi oraz sauny.
  15. Uczestnik kursu powinien wchodzić na halę basenową maksymalnie 5 minut przed rozpoczęciem
  zajęć, a po nich opuścić ją bezzwłocznie. Za czas powyżej 45 minut pobierana jest dodatkowa opłata wg cennika.
  16. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
  17. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
  18. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia, posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego,
  czepka, klapek, okularów oraz ręcznika.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń
  instruktora.
  20. Zalecane jest aby rodzice oraz opiekunowie kursantów nie przebywali na basenie podczas
  prowadzenia zajęć w celu nie rozpraszania uczestnika.
  21.  Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  22. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia
  uczestników na zajęcia.
  23. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch grup w jedną jeśli poziom grup jest zbliżony a ilość uczestników nie przekroczy maksymalnej ilości osób na zajęciach, tj.6.
  24. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie, odwołanie
  zajęć, itp.) organizator kursu zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie/grupie, o czym
  będzie informować kursantów telefonicznie lub mailem.
  25. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
  26. Wpłaty za zajęcia dokonuje się wyłącznie gotówką w recepcji klubu.
  27. Wyrażam zgodę na fotografowanie/ filmowanie mnie i mojego dziecka w celach szkoleniowych,
  edukacyjnych i marketingowych.
  28. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.
  29. Do wejścia na zajęcia uprawnia posiadanie przy sobie ważnego oraz opłaconego karnetu, a w
  zastaw za karnet będzie dany kluczyk do szafki zewnętrznej. Do szafki w szatni należy posiadać swoją kłódkę.
  30. Karnetu można nie posiadać fizycznie przy sobie raz w ciągu trwania danego semestru, każde następne nie posiadanie karnetu będzie skutkować opłatą w wysokości 10 zł.
  31. Organizator zapewnia opiekę wykwalifikowanego instruktora podczas trwania zajęć. Ze względu na uwarunkowania prawne, zdarzenia losowe oraz decyzje życiowe, na które organizator nie ma wpływu, osoba prowadząca zajęcia może ulec zmianie. Organizator zobowiązuje się tak szybko jak jest to możliwe zamieścić taką informacje w aplikacji Active Now. Jeśli dziecko odmówi udziału w zajęciach z powodu zmiany instruktora nie jest to podstawą do reklamacji.
 3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy za wyjątkiem niedziel. Jest to uwzględnione w terminarzu zajęć.

 

 

Polityka Prywatności nauka pływania

 

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu informacji o ochronie danych/ RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Nawierski Wernikowski Lemon Concept spółka cywilna z siedzibą przy. Ul Ludwinowskiej 11/poziom -1; 30-331 w Krakowie nip: 6762478766 (zwanego dalej jako: Administrator”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@lemonfitness.pl .

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług Administratora oraz na potrzeby późniejszej ich realizacji (usług) i sprzedaży (produktów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator nigdy nie będzie udostępniał Twoich danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz na prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Masz prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub żądania w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgodny dokonuje się poprzez kontakt z iod@lemonfitness.pl

Masz pełny wgląd w udostępniane nam dane, możesz cofać zgody na ich przetwarzanie, zmieniać lub trwale usuwać. Twoje dane służą nam jedynie do realizowania usług związanych z klubem Lemon Fitness, nie udostępniamy ich nikomu. Twoje dane potrzebne nam są do realizowania twoich wizyt w klubie Lemon Fitness, nie podejmujemy decyzji automatycznie, a przechowujemy je dla potrzeb realizacji usług przez okres do 3 lat, a w przypadku marketingu elektronicznego do czasu wycofania twojej zgody.

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizowania usługi.

WRÓĆ DO LEMON ACADEMY